fbpx

Oferta – szczegóły

PROGRAM ZAJĘĆ

Szachy to gra, która kształtuje młodego człowieka na wielu płaszczyznach. Wyrabia w nim pozytywne nawyki a przy odrobinie szczęścia staje się jego życiową pasją.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powoduje, że dzieci ucząc się grać nie postrzegają tego jako nudnego obowiązku.

Bawiąc się drewnianą armią dzieciaki niepostrzeżenie doskonalą swoje umysły.

W epoce ciągłego pośpiechu kraina 64 pól staje się oazą spokoju w której panują klarowne zasady.

Szachy mogą być trwałym fundamentem rozwoju każdego dziecka niezależnie od posiadanych predyspozycji czy warunków fizycznych. Chyba właśnie ta ogólna dostępność i swoista równość szans wpływają na ponadczasową popularność królewskiej gry.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Program nauki gry w szachy skonstruowano dla dzieci o różnym stopniu zaawansowania.(trzy poziomy)

 

Trening bazuje na sformułowanych przez pedagoga, prof. Wincentego Okonia, czterech drogach nauczania:

  • Przyswajanie – metody podające – informacje, objaśnienia, opis przedmiotów, zjawisk, sytuacji, podawanie gotowych wzorów do naśladowania;
  • Odkrywanie – metody poszukujące – rozwiązywanie przez uczniów problemów o charakterze praktycznym, a w elementarnym stopniu również i teoretycznych, dyskusja, inspirowanie do samodzielnego myślenia;
  • Przeżywanie – metody eksponujące – sytuacje, dostarczające uczniom przeżyć emocjonalnych, pozwalające na formułowanie pewnych sądów;
  • Działanie – metody praktyczne – wiązanie poznawania, informacji z działaniem praktycznym.

 

Zajęcia są podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną – gra z rówieśnikami, zabawy szachowe.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o książki jak również treści elektroniczne. Część zajęć realizowana jest w oparciu o filmiki szkoleniowe.

Tematyka zajęć w poszczególnych latach różni się poziomem trudności wprowadzanych zagadnień.

W pierwszym roku poznajemy pojęcia ogólne, staramy się zapoznać dzieci z szachownicą i bierkami. Uczymy podstawowych końcówek i opowiadamy o generalnych zasadach poprawnej gry. Zwłaszcza w pierwszym roku nauka bazuje na wielu grach i zabawach, które służą jednemu celowi – aby dziecko, cieszyło się szachami i bezwiednie poznawało, skomplikowany świat królewskiej gry. Wartością dodaną pierwszego roku szachów jest fakt, że nawet czterolatki po przeprowadzonym kursie liczą od 1 do 8 i znają alfabet od „a” do „h” – potrafią znaleźć pole na szachownicy mając do dyspozycji właściwe spółrzędne. Dzieci wiedzą co to „szach” i kiedy jest „mat” a kiedy „pat”. Po pierwszym roku dzieci definiują co oznacza w szachach „debiut” i gdzie jest „centrum” a gdzie „banda” szachownicy. W pierwszym roku przerabiamy tzw. maty w jednym ruchu. Staramy się wprowadzić podstawowe motywy taktyczne.

 

Następny rok to powtórzenie zdobytej na pierwszym szczeblu wiedzy oraz rozwinięcie wprowadzonych wcześniej pojęć. Powoli zaczynamy zajmować się matami w dwóch ruchach. Poznajemy trzy główne grupy debiutów oraz paru głównych przedstawicieli tych grup. Wprowadzamy bardziej skomplikowane pojęcia taktyczne. Poznajemy większą ilość typowych końcówek. Cały czas sporą część zajęć stanowi zabawa, która ma integrować dzieci i budzić pozytywne skojarzenia z królewską grą. Poznajemy działanie zegara szachowego i staramy się prowadzić zapis rozgrywanych partii. Poznajemy historię szachów oraz sylwetki pierwszych mistrzów świata. Wprowadzamy użycie serwisów szachowych.

 

Kolejny lata to ponowne powtórzenie zdobytej na poprzednich etapach wiedzy. Rozwiązujemy sporą ilość zadań szachowych – nie tylko maty ale i zadania związane ze zdobyciem materiału. Wprowadzamy pojęcia strategiczne. Analizujemy trudniejsze końcówki. Zajmujemy się tzw. wariantami bocznymi w typowo granych debiutach i pokazujemy tzw. miniaturki. Rozgrywamy pierwsze turnieje z zapisami. Wprowadzamy element rywalizacji. Na każdych zajęciach korzystamy z serwisów szachowych, uczymy jak zdobywać wiedzę potrzebną w treningu indywidualnym, jak analizować partię jak prawidłowo skonstruować harmonogram startu w turniejach. Poznajemy sylwetki mistrzów świata i znanych szachistów, analizujemy ich partie i wyciągamy z nich wnioski. Nadal bawimy