fbpx

Dlaczego szachy

POZNAJCIE MOC I MAGIĘ SZACHÓW ODKRYJCIE POTĘGĘ UMYSŁU

Całkiem niedawno na aukcji Sothesby’s za 3,5 mln zł sprzedano figurkę z kompletu tzn. szachów z Lewis. Wykonane one zostały z  kłów morsów i zębów wieloryba, najprawdopodobniej przez norweski rzemieślników z Trondheim. Ta niezwykła kolekcja średniowiecznych bierek szachowych datowana jest na XI lub XII wiek i uznaje się je za ważny symbol europejskiej cywilizacji.

Czy szachy mogły się także przyczynić do jej rozwoju?

MOC SZACHÓW

Współcześni naukowcy w wielu projektach badawczych przeanalizowali efekty gry w szachy. Według ich wniosków, szachy:

POPRAWIAJĄ ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE

Dzieci które odbyły 4,5 miesięczne kursy gry w szachy, odnotowały znaczące wzrosty ilorazu inteligencji

POPRAWIAJĄ UMIEJĘTNOŚCI ARYTMETYCZNE

Dzieci, które odbyły 120 godzin nauki szachów, miały znacznie lepsze wyniki testów matematycznych.

WYOSTRZAJĄ ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE

Dzieci poświęcające 2h w tygodniu na szachy znacząco poprawiły swoje zdolności językowe i wyniki w testach czytania

KSZTAŁCĄ UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO I LOGICZNEGO MYŚLENIA

Wśród graczy zaobserwowano poprawę zdolności organizacyjnych i planowania, wzrost koncentracji, szybszy refleks i lepszą koordynację ruchową

WSPOMAGAJĄ ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Im dłużej grasz, z tym większą liczbą osób masz kontakt, co pomaga ćwiczyć te umiejętności.

MAJĄ WALORY TERAPEUTYCZNE

Pomagają trenować myślenie przyczynowo–skutkowe oraz zależności między zdarzeniami. Stwierdzono, że są wysoce efektywne w ochronie przed chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak demencja czy choroba Alzheimera.

CZY WIECIE CZEGO UCZĄ NAS SZACHY

  • Jak być razem
  • Jak wygrywać I przegrywać
  • Że każde działanie ma swoje konsekwencje, dobre lub złe
  • Dyscypliny i koncentracji
  • Kreatywności i wyobraźni w myśleniu
  • Pewności siebie
  • Umiejętności rozwiązywania problemów